KONSELLU EZEKUTIVU

NONARANPOZISAUN ATUALREPREZENTANTENOMEASAUN HANESAN:
1Dr. José Cornélio GuterresPrezidente Konsellu EzekutivuInstitutu Nasional Siénsias no TeknologiaPrezidente Konsellu Ezekutivu
2Dr. Valentim Ximenes I° Vise-Prezidente Konsellu EzekutivuInstitutu Nasional Siénsias no TeknologiaMembru Konsellu Ezekutivu
3Dr. Augusto da Conceição L. SoaresII° Vise-Prezidente Konsellu EzekutivuInstitutu Nasional Siénsias no TeknologiaMembru Konsellu Ezekutivu
4Dra. Maria Esla Diogo CorreiaSekretária Ezekutiva INCTInstitutu Nasional Siénsias no TeknologiaMembru Konsellu Ezekutivu